Co to jest AMD?

24 lipca 2016
Udostępnij:

AMD jest jedną z wiodących przyczyn ślepoty wśród osób dorosłych na świecie.

AMD

Co to jest AMD?

AMD jest chorobą dotyczącą obszaru na dnie oka zwanego plamką, uszkadzającą widzenie centralne, które jest niezbędne do wykonywania codziennych czynności, takich jak: czytanie, pisanie, korzystanie z tele- fonu, prowadzenie samochodu czy rozpoznawanie twarzy.

Niekiedy zwyrodnienie plamki postępuje na tyle wolno, że osoba chora ledwie dostrzega zmiany w widzeniu. W innych przypadkach natomiast AMD postępuje szybko, prowadząc nawet do utraty wzroku. Przebieg choroby jest bezbolesny, doprowadza do utraty zdolności postrzegania przedmiotów znajdujących się w centrum Twojego pola widzenia. Wyróżnia się dwie formy zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem: suchą i wysiękową.

Sucha postać AMD

W suchym AMD, które stanowi około 85% wszystkich przypadków zachorowań, światłoczułe komórki siatkówki obumierają, co prowadzi do uszkodzenia widzenia centralnego. Najczęstszym objawem suchego AMD jest przymglenie widzenia w nieznacznym stopniu lub zniekształcenie obrazu. Sucha postać AMD rozwija się powoli, ale może przejść w bardziej agresywną odmianę, która jest określana jako wysiękowa.

Wysiękowa postać AMD

Wysiękowe AMD stanowi około 15% wszystkich przypadków choroby i jest najczęstszą przyczyną utraty widzenia wśród osób dotkniętych tą chorobą. Powstaje ona w wyniku rozwoju nieprawidłowych naczyń pod siatkówką w okolicy plamki. Ta forma AMD może prowadzić do wystąpienia krwawienia, tworzenia się blizn i trwałego zniszczenia siat- kówki.

Najbardziej narażone na zachorowanie na AMD są:

– Osoby po 65. roku życia (AMD atakuje co czwartą osobę w wieku powyżej 65 lat)

– Osoby, u których AMD rozwinęło się już w jednym oku – u 40 % chorych z AMD w jednym oku w ciągu 5 lat rozwinie się AMD w oku drugim.

Ponadto większe ryzyko zachorowania powodują:

Palenie tytoniu
Rasa – u osób rasy białej występuje zwiększone ryzyko rozwoju AMD
Dodatni wywiad rodzinny w kierunku występowania AMD
Niedobór w diecie luteiny oraz określonych witamin i minerałów
Płeć – ryzyko wystąpienia AMD u kobiet jest większe
Jakie są objawy?

Do objawów AMD należą:

Zamazane, niewyraźne i mniej ostre widzenie centralne tj. widzenie „na wprost” (obniżona ostrość wzroku)
Zniekształcenie oglądanych . przedmiotów (metamorfopsje)
Jasna lub ciemna plama w centralnym polu widzenia (mroczek centralny)