Badanie okulistyczne dla dzieci do 3 lat

Pierwszy kontakt wzrokowy z matką dzieci nawiązują od 6-8 tygodnia swojego życia, potrafiąc już wodzić wzrokiem zgodnie z ruchem wskazanego mu przedmiotu, poruszającego się jednostajnie w jedną stronę. Chcąc sprawdzić jego orientację związaną ze wzrokiem można zaganiać po kolei każde oko, patrząc na reakcję dziecka i obserwując jego zachowanie. W przypadku gdy na jedno oko dziecko widzi gorzej, być może nie pozwoli sobie zasłonić lepszego oka. Dzięki temu możemy wstępnie zauważyć niepokojące objawy związane ze wzrokiem malucha.

Kolejną skuteczną metodą badań wzroku u małego dziecka i sprawdzania ostrości widzenia może być test uprzywilejowanego skojrzeniam polegający na pokazywaniu maluchowi tabliczek z dużym zagęszczeniem czarnych pasków, których z każdą tabliczką jest coraz więcej oraz tablicy o szarym tle. Jeśli dziecko będzie wodziło wzrokiem za tablicą z paskami, a nie za tą z szarym tłem, możemy założyć, że widzi prawidłowo. Każdy z wymienionych testów może zostać przeprowadzony zarówno przez rodzica jak i lekarza specjalistę.