Badanie OCT GCC/RNFL

Tomografia oka OCT GCC (optyczna koherentna tomografia)

Pomiar grubości kompleksu komórek zwojowych (Ganglion Cell Complex) 

Badanie OCT GCC (Ganglion Cell Complex) to badanie grubości kompleksu komórek zwojowych siatkówki. Optyczna koherentna tomografia oka w tej opcji diagnostycznej pozwala wykryć bardzo subtelne zaburzenia jaskrowe w plamce żółtej, występujące  jeszcze przed pojawieniem się typowych objawów choroby w innych badaniach. Światło laserowe umożliwia uzyskanie bardzo dokładnego obrazu o wysokiej rozdzielczości, co wiąże się z precyzyjną analizą badanych struktur.
Aparat umożliwia zbadanie leżącego wokół dołeczka kompleksu komórek zwojowych (GCC), a także włókien nerwowych.
Dzięki OCT monitorujemy efekty leczenia i postęp choroby.

Badanie warstwy włókien nerwowych siatkówki (Retinal Nerve Fiber Layer) i tarczy nerwu wzrokowego

OCT-RNFL
Badanie tomografem SOCT umożliwia pomiar grubości warstwy włókien nerwowych, otaczających tarczę nerwu wzrokowego. Ubytki tej warstwy są wyjątkowo charakterystyczne dla wczesnej jaskry. Jednoczasowo z badaniem włókien nerwowych dokonywana jest szczegółowa analiza tarczy nerwu wzrokowego, której wyniki umieszczone są na tym samym wydruku.