Pachymetria laserowa i bezdotykowa (grubość rogówki)

Pomiar centralnej grubości rogówki – pachymetria laserowa 
 
Obniżona grubość rogówki należy do grupy czynników ryzyka wpływających na rozwój i postęp jaskry. Jest to badanie polegające na bezdotykowym pomiarze grubości rogówki i jest ono pomocne w weryfikacji odczytów ciśnienia wewnątrzgałkowego, prognozowaniu ryzyka rozwoju i progresji jaskry.
Pachymetria laserowa jest podstawowym badaniem w podejrzeniu jaskry i powinna być przeprowadzona obowiązkowo zarówno u każdego pacjenta z rozpoznaną chorobą, jak i obserwowanego z nadciśnieniem ocznym.
Laserowa pachymetria bezkontaktowa jest szczególnie polecana dla osób bardzo wrażliwych, dzieci i u pacjentów z chorobami rogówki – kilkusekundowy pomiar odbywa się bez dotykania powierzchni gałki ocznej i bez zapuszczania jakichkolwiek kropli. Badanie trwa kilka minut.