Monitorowanie druzów tarczy nerwu drugiego

Najnowsze badania świadczą o tym, że powikłania w przebiegu druzów tarczy nerwu wzrokowego można leczyć poprzez obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego w oczach, doprowadzając w ten sposób do poprawy funkcji komórek zwojowych siatkówki, oraz do spowolnienia neuropatii nerwu wzrokowego. Bardzo dobre efekty leczenia daje miejscowe zastosowanie inhibitora anhdrazy węglanowej. Zastosowane leczenie przynosi bardzo dobre rokowania w przypadku dzieci i młodzieży.
Przebieg leczenia druzów nie jest specyficzny, przede wszystkim należy monitorować pole widzenia, ciśnienie śródgałkowe, oraz grubość warstwy włókien nerwowych oraz kompleksu komórek zwojowych ( GCC ).