Skuteczność kwasu abietynowego w zwalczaniu biofilmów bakteryjnych

31 stycznia 2024
Udostępnij:

W obliczu narastającego problemu antybiotykooporności, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego na całym świecie, naukowcy intensywnie poszukują nowych metod leczenia infekcji. Ostatnie badania współautorstwa dr Moniki Dzięgielewskiej, opublikowane w “International Journal of Molecular Sciences”, przynoszą obiecujące wyniki w zakresie wykorzystania kwasu abietynowego, naturalnego związku pochodzenia roślinnego, jako potencjalnego środka w walce z biofilmami bakteryjnymi, które utrudniają leczenie infekcji w różnych dziedzinach medycyny, w tym w okulistyce.

 

Kontekst i znaczenie badań

Biofilmy bakteryjne tworzą ochronną warstwę dla patogenów, co znacząco utrudnia ich eradykację za pomocą standardowych antybiotyków. Zjawisko to jest szczególnie problematyczne w leczeniu infekcji oczu, gdzie tradycyjne metody leczenia często okazują się nieskuteczne. W związku z tym, rośnie potrzeba poszukiwania nowych substancji o działaniu antybiofilmowym, które mogłyby zostać wykorzystane w terapii.

Przełom w badaniach

Badanie, będące pierwszym na świecie, które oceniło działanie kwasu abietynowego zarówno in vitro jak i in vivo przeciwko biofilmom utworzonym przez Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, i Candida albicans, wykazało, że ten naturalny związek wykazuje obiecującą aktywność antybiofilmową. W badaniach in vivo, wykorzystując larwy Galleria mellonella jako model, stwierdzono, że kwas abietynowy skutecznie zapobiegał rozprzestrzenianiu się infekcji gronkowcowej, zmniejszając śmiertelność larw o do 50%.

Potencjalne zastosowanie kwasu abietynowego

Wyniki te otwierają nowe możliwości wykorzystania kwasu abietynowego w terapii infekcji oczu wywołanych przez biofilmy patogennych bakterii. Ponadto, badanie to wpisuje się w szerszy kontekst poszukiwania alternatywnych metod leczenia w dobie rosnącej antybiotykooporności, sugerując potencjalne zastosowanie kwasu abietynowego jako składnika nowych preparatów o działaniu antybiofilmowym.

Dalsze kierunki badań

Choć przedstawione wyniki są obiecujące, konieczne są dalsze badania, mające na celu dokładniejsze zrozumienie mechanizmu działania kwasu abietynowego oraz jego potencjalnych zastosowań klinicznych. Należy również ocenić bezpieczeństwo i skuteczność tej substancji w bezpośrednim kontakcie z tkanką oka.

 

 

Odkrycie potencjalnych właściwości antybiofilmowych kwasu abietynowego otwiera nowe perspektywy w leczeniu trudnych do eradykacji infekcji oczu. Publikacja ta stanowi ważny krok w kierunku rozwoju nowych strategii terapeutycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w przyszłości.

 

Pierwsza, główna publikacja rozpoczynająca cykl pracy doktorskiej, a kończąca dwa lata badań dr Moniki Dzięgielewskiej znajduje się pod linkiem: www.mdpi.com