Diagnostyka i leczenie dzieci

Nasi najmłodsi pacjenci to dzieci w wieku do 3 lat.

Pierwszy kontakt wzrokowy z matką dzieci nawiązują od 6-8 tygodnia swojego życia, potrafiąc już wodzić wzrokiem zgodnie z ruchem wskazanego mu przedmiotu, poruszającego się jednostajnie w jedną stronę. Chcąc sprawdzić jego orientację związaną ze wzrokiem można zaganiać po kolei każde oko, patrząc na reakcję dziecka i obserwując jego zachowanie. W przypadku gdy na jedno oko dziecko widzi gorzej, być może nie pozwoli sobie zasłonić lepszego oka. Dzięki temu możemy wstępnie zauważyć niepokojące objawy związane ze wzrokiem malucha.

Kolejną skuteczną metodą badań wzroku u małego dziecka i sprawdzania ostrości widzenia może być test uprzywilejowanego skojrzeniam polegający na pokazywaniu maluchowi tabliczek z dużym zagęszczeniem czarnych pasków, których z każdą tabliczką jest coraz więcej oraz tablicy o szarym tle. Jeśli dziecko będzie wodziło wzrokiem za tablicą z paskami, a nie za tą z szarym tłem, możemy założyć, że widzi prawidłowo. Każdy z wymienionych testów może zostać przeprowadzony zarówno przez rodzica jak i lekarza specjalistę.

Badanie dzieci powyżej 3 roku życia

Chcąc zbadać wzrok u nieco starszych dzieci, można posłużyć się specjalnie dedykowanymi do tego celu tablicami optotytów – są to kolorowe obrazki, testy haków E, litery, cyfry, symbole Lea. Ostrość wzroku dopasowana jest wówczas do dali i bliży. Sprawdzane jest każde oko z osobna jak również razem, zarówno bez okularów jak i w odpowiednio przystosowanych szkłach. Dzieci dobrze bawią się podczas takiego badania, z chęcią współpracując z badającym. Dzięki temu można zbudować z dzieckiem dobrą relację, przez co badanie jest przyjemne i nie trwa długo. W kolejnym etapie tego badania, należy zbadać ruchomość gałek ocznych, w których zakres wchodzi symetria oczu w prawo, w lewo, w górę i w dół oraz ruchów w czterech kierunkach skośnych. 

Sprawdzanie wady wzroku u małych dzieci

Jednym z najbardziej kluczowych czynników w poszukiwaniu nieprawidłowości związanych z widzeniem jest zbadanie refrakcji czyli wady wzroku. Dokładne badanie refrakcji polega na porażeniu akomodacji, czyli wpuszczeniu odpowiednich kropel do oczu w gabinecie okulistycznym. Badanie to stosuje się zarówno na młodszych jak i starszych dzieciach. W przypadku pojawienia się wady wzroku lekarz zaleci dopasowaną do pacjenta korekcję okularową albo korekcję przy pomocy soczewek kontaktowych. Druga możliwość jest prawdopodobna w przypadku pojawienia się wady wzroku takiej jak krótkowzroczność, astygmatyzm lub nadwzroczność.

Leczenie zeza u dzieci od 3 miesiąca życia.

Dzięki temu, że rodzice zgłaszają się do okulisty dziecięcego, po zaobserwowaniu nierównoległego ustawienia oczu u dziecka, czy też uciekanie jednego i drugiego oka, możliwe jest szybkie zdiagnozowanie i wczesne rozpoczęcie leczenia zeza u dziecka. Często spotykana jest bardzo krzywdząca teoria, że zez jest czymś normalnym we wczesnym wieku. Po 3 miesiącu życia zez jest już zjawiskiem nieprawidłowym i wymagającym leczenia, poprzedzonego uważnym badaniem. Leczenie zeza u dzieci należy podjąć jak najszybciej, ze względu na jego niekorzystny wpływ na rozwój układu wzrokowego. Ustawienie oka w przypadku zeza może prowadzić do niedorozwoju widzenia w oku. Polega to na wyeliminowaniu gorszego oka przez mózg w procesie widzenia. Niedowidzenie jest uleczalne, przy zastosowaniu długotrwałej obturacji - czyli zasłanianie lepszego oka za pomocą zasłonki, plastra lub specjalnie przystosowanych soczewek kontaktowych obturacyjnych. Dzięki temu oko nie jest zaklejone. Tego typu soczewki można stosować bez ograniczeń wiekowych, nawet u bardzo małych dzieci. Im szybciej rozpocznie się leczenie, tym lepszy efekt zostanie osiągnięty w krótszym czasie i polepszy się ostrość widzenia. W sytuacji występowania zeza, niezwykle istotne jest wykluczenie jak najszybciej zmian organicznych, pogarszających widzenie. Mogą one ujawniać się jako zez np. zaćma wrodzona, siatkówczak czy niedorozwój nerwu wzrokowego. Zaćmę wrodzoną można zoperować już w pierwszych miesiącach życia dziecka, a wczesne rozpoznanie siatkówczaka zwiększa szanse przeżycia dziecka.

Diagnostyka okulistyczna skierowana do najmłodszych pacjentów jest nieco inna niż u dorosłych osób. Zupełnie inaczej należy przeprowadzić badanie u małych dzieci, które już się porozumiewają a inaczej u niemowląt. Powinno się zwracać uwagę na wszelkie objawy, które mogą sugerować zmiany w prawidłowym widzeniu u dziecka. Pamiętajmy, że dziecko mruży oczy, przeciera je, czesto mruga, zbyt blisko ogląda telewizję, zezuje, Państwo macie wadę wzroku, w rodzinie występuje zez lub niedowidzenie trzeba pokazać swoją pociechę dobremu okuliście. Sprawdzony i dobry okulista zdaje sobie sprawę z tego, jak istotne w badaniu najmłodszych jest stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy zarówno pomiędzy dzieckiem jak i jego rodzicami. Z pewnością W Dzięgielewska Instytut Oka (Warszawa) dziecko jest ukochanym pacjentem.

Leczenie dzieci chorych na amblyopię

Zburzenie tego typu może powstać w następstwie pojawienia się zeza, albo znacznych różnic mocy optycznej oczu. Jest to potocznie zwane „leniwym okiem”. Mózg w tym przypadku nie współgra w odpowiedni sposób z okiem, wspomagając tylko jedno z oczu. Amblyopia wyróżnia się osłabieniem zdolności widzenia w jednym oku, co powoduje gorszą ostrość widzenia i ograniczone postrzeganie głębi. Przez to oczy nie współgrają ze sobą równocześnie. Jedno z nich staje się słabsze. Rozwiązaniem na tego typu dolegliwości mogą być specjalnie dedykowane okulary Amblyz. Czytaj więcej...

W Dzięgielewska Instytut Oka (Warszawa) dziecko jest ukochanym pacjentem.