Oparzenie oka zasadą bądź kwasem? nie czekaj, działaj szybko!

19 października 2016
Udostępnij:

Oparzenia chemiczne wymagają natychmiastowego działania, ponieważ substancje silnie zasadowe lub mocno kwasowe szybko docierają w głąb tkanek i mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń, a nawet do ślepoty. Jeśli dojdzie do zanieczyszczenia oka substancją o silnym stężeniu pH należy jak najszybciej przemyć oparzone oko roztworem soli fizjologicznej lub zwykłą wodą PRZEZ CO NAJMNIEJ PÓŁ GODZINY.
Substancje chemiczne działają bardzo szybko, dlatego też poparzenie oczu nimi może powodować negatywne konsekwencje w tempie błyskawicy. Nie trudno się domyśleć, że to właśnie kwasy (głównie kwas solny oraz azotowy) mają najgorszy wpływ na nasz wzrok. Poparzenia tymi kwasami prowadzą do uszkodzenia struktury białka co obniża barierę, która chroni nasze oko przed dalszymi uszkodzeniami.

oko poparzone kwasem

Nie znaczy to jednak, że zasady nie są równie groźne. Mogą prowadzić do martwicy rozpływnej w wyniku reakcji ze związkami tłuszczowymi zawartymi w tkankach.
W przypadku oparzeń oka NIE WOLNO poprzestać na własnej interwencji. KONIECZNA JEST WIZYTA U LEKARZA SPECJALISTY bądź na ostrym dyżurze, aby rozpoznać rodzaj oparzenia. Specjalista wykona tzw. próbę fluoresceinową, w celu ustalenia uszkodzenia rogówki przy pomocy odpowiedniego światła, a potem głównym zadaniem okulisty jest pomoc w regeneracji rogówki, obniżeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz redukcji stanu zapalnego.

Poniżej znajdziecie stopnie oparzeń oraz ich rokowania na odzyskanie pełnej sprawności narządu wzroku:
I stopień – mały ubytek nabłonka rogówki lub spojówki, rokowanie bardzo dobre.
II stopień – niewielkie przymglenie rogówki, rokowanie dobre.
III stopień – całkowita utrata nabłonka rogówki lub jej silne zamglenie, rokowanie niepewne.
IV stopień – ciężkie poparzenie, w którym rogówka jest wręcz matowa i biała, rokowanie bardzo niekorzystne.

 

Zdarza się również, że leczenie jest nieskuteczne, bądź w czasie leczenia dochodzi do powikłań, dlatego wówczas stosuje się również zabiegi z zakresu chirurgii oka. Wykonuje się wtedy zabiegi takie jak przeszczep rogówki, przeszczep rąbkowych komórek macierzystych bądź częściowe zszycie szpary powiekowej.

PAMIĘTAJCIE ABY DBAĆ O SWÓJ WZROK i działać naprawdę szybko. Nikt nie zwróci nam wzroku…