DIAGNOSTYKA I LECZENIE DOROSŁYCH

Podstawą diagnostyki u osób dorosłych w Dzięgielewska Instytut Oka jest wnikliwy wywiad okulistyczny obejmujący szeroką i głęboką rozmowę z pacjentem. Dopiero wówczas przystępujemy do badania ostrości wzroku: oceniamy ją "do dali" i "do bliży", każdym okiem osobno, a następnie obuocznie, z wykorzystaniem odpowiednich tablic optotypów.Takie badanie jest przyjemnym doświadczeniem dla  każdego pacjenta. Jeśli stwierdzimy wadę wzroku, jej wielkość oceniamy za pomocą ręcznego autorefraktometru z keratometrem, a następnie dobieramy odpowiednie szkła okularowe lub soczewki kontaktowe.
 
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego wykonywany jest za pomocą bezkontaktowego tonometru komputerowego. Jest to badanie szczególnie istotne w diagnostyce jaskry oraz nadciśnienia wewnątrzgałkowego. Lampa szczelinowa pozwala dokonać oceny przedniego odcinka oka, czyli:

  • aparatu ochronnego oka - powiek;
  • spojówki gałkowej i powiekowej, szczególnie u osób z alergią, u których obserwujemy charakterystyczne zmiany w obrębie tej struktury;
  • rogówki - jej powierzchnię, przezierność, ewentualne zmiany zapalne, zwyrodnieniowe lub urazy;
  • komory przedniej i tęczówki, monitorując również np. zapalenie błony naczyniowej;
  • źrenicy - jej ruchomość czyli prawidłową reakcję na światło;
  • soczewki - szczególnie u osób starszych - oceniamy stopień jej zmętnienia i monitorujemy zaćmę.
  • ocenić siatkówkę, dokonać diagnostyki jaskry, stożka rogówki oraz zanalizować jej grubość (pachymetria).

 
Badanie dna oka pozwala ocenić tarczę nerwu wzrokowego, plamkę żółtą i naczynia siatkówki. Oznaczamy w ten sposób np. stopień retinopatii nadciśnieniowej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
Najnowocześniejszy na świecie spektralny optyczny tomograf SOCT pozwala niezwykle precyzyjnie i w każdej pozycji pacjenta ocenić siatkówkę, dokonać diagnostyki jaskry, stożka rogówki oraz zanalizować jej grubość (pachymetria). Działanie tomografu SOCT nie wymaga wcześniejszego przygotowania pacjenta, a więc nielubianego często rozszerzania źrenicy. Badanie jest przyjemne i trwa kilka minut. (SOCT – Spektralny Optyczny Tomograf Koherentny iVue FD-OCT firmy OPTOVUE – USA).
 
Metoda OCT obrazowania w wysokiej rozdzielczości to przełom w okulistyce. Nowoczesna, doskonała i w pełni bezpieczna (zupełnie nieinwazyjna) technika. Umożliwia ona uzyskanie obrazów plamki bardzo podobnych do otrzymywanych podczas sekcji histopatologicznej, a więc najwyższej możliwej do pracy z pacjentem rozdzielczości. Metoda OCT jest znana i wykorzystywana przez renomowane instytuty i kliniki okulistyczne na całym świecie. OCT jest szczególnie ważne w diagnostyce i monitorowaniu różnych chorób plamki. Umożliwia obrazowanie nasiatkówkowych, śródsiatkówkowych i podsiadkówkowych zmian morfologii plamki co jest bardzo istotne w badaniu i leczeniu pacjentów z trakcją szklistkowo-siatkówkową, otworami, obrzękiem plamki, zwyrodnieniem plamki, związanym z wiekiem (AMD), a także z wieloma innymi jej chorobami. OCT – jest również przydatne we wczesnej diagnostyce jaskry. Umożliwia analizę warstwy włókien nerwowych okolicy okołotarczowej – istotne we wczesnym rozpoznaniu choroby. Dzięki tej metodzie jest też możliwa wczesna diagnostyka i monitorowanie stożka rogówki.

 - Podaruj sobie komfort dobrego widzenia -